Don´t worry, be heavy!

Naše hlavní zásady

Tým Universal Transport jedná zodpovědně se svými zaměstnanci, zákazníky i životním prostředím a to více než 60 let.

Naše požadavky

Působíme v oblasti poradenství, organizace a provádění celosvětové speciální dopravy. Jsme neutrální a otevření vůči všem způsobum přepravy a neustále pracujeme na inovativním vývoji našich služeb

Naše cíle

Chceme naší činností vytvářet přiměřený výnos k zajištění dalšího vývoje společnosti a v zájmu společníků a spolupracujících. V zemích kde působíme se snažíme hrát vedoucí úlohu ve speciální dopravě. Chceme být aktivní tam, kde naši zákaznící využívají naši služby a kde najdeme vyhovující spolupracovniky.

Náš růst

Našim cílem je trvale udržitelný a dlouhodobý hospodářský úspěch. Kromě zachování a posílení stávající společnosti Universal Transport, chceme podpořit náš zdravý růst, který neomezuje nezávislost společníků a Universal-Transportu. Tento pro budoucnost nutný růst chceme dosáhnout dodržením principu decentralizace a soubežně posílením vztahu ve skupině.

Naše orientace na zákazníka

Naším požadavkem je, že v oborech, ve kterých působíme, budeme mezi nejlepšimi. Abychom zajistili dlouhodobý úspěch, sledujeme neustále cíle našich zákazníků, se kterými partnersky spolupracujeme. Jako poctivý partner poskytujeme služby v zájmu dlouhodobých obchodních záměrů zákazníka. Plnění kvalitativních standartů a flexibilita poskytování služeb je základ pro důvěryhodný vztah se zákazníkem.

Naši zaměstnanci

Důvěřujeme našim zaměstnancům. Respektujeme navzájem naši práci a nedopustíme jakoukoli diskriminaci kvůli původu, barvy pleti, věku, pohlaví, náboženství, postižení nebo formy soukromého života. Každy se musí postarat o to, aby byla zachována bezpečnost a zdraví všech zaměstnanců. Odborná kvalifikace, zodpovědná vlastní iniacitiva a kreativita našich zaměstnanců jsou základy našeho úspěchu.

Naše zásady

Naše zásady vedení obhajují decentralizovanou podnikovou strukturu a jsou založeny na převodu odpovědnosti a důvěryhodné spolupráci. Naše rozhodnutí by měla být přímá a efektivní. Vlastní heavynet je důležitý informační systém, který zajišťuje princip tohoto konání.

Naši partneři a dodavatelé

Velmi nám záleží na partnerské a férové spolupráci s našimi partneri a dodavateli. Pří poskytování logistických služeb tvoří naši partneři a dodavatelé důležitý článek v řetězu přidané hodnoty. Klademe nejvysší nároky na kvalitu a hospodárnost.

Konkurence

Wir unterstützen einen fairen Wettbewerb im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Preisabsprachen, Kundenaufteilungen und der Austausch von wettbewerbssensiblen Informationen mit Wettbewerbern sind für uns unzulässig. Wir sind zur Zusammenarbeit mit Wettbewerbern bereit, sofern dieses im Interesse unserer Kunden und Unternehmensziele ist.

Compliance

Všem spolupracovníkum je zakázano podání nebo přijetí úplatku a výhod a to obzvlášť v souvislosti se zprostředkováním, zadaváním, dodáním, provedením a zaplacením zakázek, nezávisle na tom, zda se u druhé osoby jedná o zástupce státní organizace, spolků nebo podnikatelského subjektu. Příjetí nebo poskytování darů je přípustné pouze tam, kde hodnota toho daru je zanedbatelná a jak darujicího, tak obdarovaného nedostane do polohy závislého nebo kompromitovaného. V nejasných případech je potřeba žádat o písemný souhlas nadřízeného

Ochrana životního prostředí

Poskytujeme naše služby podle ekologických požadavků. Tím značně přispějeme při dodržování ekonomických cílu k vylepšení ochrany životního přostředí.

Zpět