Glosář

Antonov
Antonov je v současné době největší přepravní letadlo na světě s kapacitou nákladu až do 150 tun. Tento letoun byl vyroben speciálně pro přepravu nadrozměrných nákladů. Rádi Vám předložíme nabídku.

BF 2
Toto vozidlo slouží k doprovodu a zabezpečení přepravy nadměrných nákladů a těžké nákladní dopravy a je vybaveno žlutým otáčivým výstražným světlem. Toto vozidlo BF 2 – je jednoduchá varianta zabezpečení přepravách takového druhu.

BF 3
Toto vozidlo slouží doprovodu a zabezpečení přepravy nadměrných nákladů a těžké nákladní dopravy s následujícím rozsáhlým vybavením:

- sklopné zařízení měnitelné dopravní značky jako střešní nástavec nebo na zádi vozidla pro zpětné vyzařování značek pravidel silničního provozu – č. 101 – 276 – 277 s integrovanými světly žlutého kmitavého signálního světla nebo zábleskového signálního světla.

- 2 poziční světla pro žlutá kmitavá signální světla
(otáčivé výstražné světlo) podle § 52 odstavec 4 „Předpis o podmínkách provozu na pozemních komunikacích“.
Řidiči těchto doprovodných vozidel musí mít speciální písemné oprávnění.

Celní odbavení
V rámci realizace logistických celkových projektů ale také při jednotlivých přepravách provádíme i tyto vedlejší výkony jako je například také proclení Vašich vývozů a dovozů.

Demontáž a následná montáž
V rámci našeho oddělení „Projekty“ organizujeme demontáž opětovnou následnou montáž průmyslových zařízení, které provádí podle stupně požadavku náš vlastní personál.

Doprovodná vozidla
Tato vozidla slouží k zabezpečení přepravy nadměrných nákladů a těžké nákladní dopravy. Podle požadavků na bezpečnost a zajištění se rozlišují dva typy doprovodných vozidel: BF 2 a BF 3.

Dopravní povolení
Při přepravách nákladů, jejichž rozměry nebo hmotnost podle předpisů § 29 „Předpisy o silničním provozu“ překračují stanovené limity je potřebné dopravní povolení oprávněného úřadu.

Innenlader
Speciální návěsy pro přepravu vysokých stěn na stojato
Všestranně použitelné speciální vozidlo, například pro přepravu betonových prefabrikátů, ale také mimo jiné i pro přepravu bočnic tramvají. Ložná plocha činí 9,5 m, užitečné zatížení činí maximálně. 28 tun. Velká přednost u těchto vozidle je to, že umožňují naložit - postavit velmi široké předměty pro přepravu na výšku a tím nepodléhají povinnosti povolení pro nadrozměrnou přepravu, pokud to rozměry připouští.

Logistik staveb
K jednomu z našich hlavních odvětví přepravy patří tento speciální druh logistiky. Pro velké a významné zasilatele betonu / obor stavebních hmot provádíme jak jednotlivé přepravy, tak také rozsáhlé zásobování stavenišť.

Mezinárodní doprava
Naše oddělení „Speciální přepravy“ organizuje mezinárodní přepravu jak vlastním vozovým parkem, tak i na základě spolupráce s flexibilními, mezinárodními agenturami a spedičními partnery.

Návěs s nízkou ložnou plochou
Speciální vozidlo s nižší hranou ložného prostoru (0,3 m) pro přepravu velkoobjemových nákladů.

Návěs s nízkou ložnou plochou
Speciální vozidlo s nižší hranou ložného prostoru (0,35 m) pro přepravy velkoobjemových nákladů. Ložnou plochu lze prodloužit.

Návěs s nízkou ložnou plochou
Speciální vozidlo s nižší hranou ložného prostoru pro přepravy velkoobjemových nákladů. Ložná plocha může být prodloužena až na 38 m.

Návěs s nízkou ložnou plochou
Speciální vozidlo s nižší hranou ložného prostoru pro přepravy velkoobjemových nákladů.

Návěs s nastavitelnou šířkou mezi klanicemi
Speciální vozidlo pro přepravu nákladů s nadměrnou délkou. Ložná plocha může být zvětšena až na délku 21,60 m.

Opleny
Tato speciální vozidla slouží k přepravám samonosných nákladů nadměrné délky. Proveditelné přepravy nákladů dosahují přepravní délky nákladů až 55 metrů a hmotností až 85 tun. Naše opleny se osvědčily při přepravách dřeva, betonových vazníků a také při přepravách v odvětví větrných elektráren.

Policejní doprovod
Může být předepsán schvalovacími orgány při překročení určité hranice hmotnosti nebo při překročení rozměrů zásilky.

Projektová přeprava
V naší oblasti služeb „Projekt“ jsme se specializovali na provádění rozsáhlých projektových přeprav a to jak ohledně počtu přeprav, relací přeprav tak i na poskytování doprovodných výkonů potřebných pro přepravu.

Přeprava v silech
Přeprava sypkých materiálů. Tyto materiály přepravujeme na vozidlech s kapacitou nákladu 27 / 29 tun a přepravní kapacitou 57 m2.

Roztahovací nízkoložný návěs
Speciální vozidlo s nižší hranou ložného prostoru pro přepravu velkoobjemových nákladů s ložnou plochou 35 metrů a užitečným zatížením 35 tun.

Roztahovací teleskopický nízkoložný návěs
Toto speciální vozidlo slouží pro přepravy nákladů nadměrné délky. U těchto vozidle lze ložnou plochu z 13,60 m až na 36 m prodloužit, popřípadě rozložit.

Ramak (hlubinný podvozek s hydraulicky rozšiřovatelným rámem, bez podlahy)
Toto speciální vozidlo má velmi nízkou hranu ložného prostoru - 43 cm a používá se speciálně pro přepravu nadrozměrných nákladů. Tímto vozidlem mohou být přepravovány výrobky s výškou více jak 4 metry a s velmi vysokou hmotností.

Sklápěče / sklápěcí vozidla
Tato vozidla používáme pro přepravy sypkých materiálů, které při skládání nepotřebují žádnou speciální techniku. Naše sklápěče mají kapacita nákladu 29 tun nebo 28 m2.

Speciální přepravy
V oblasti námi nabízených služeb "Speciální přepravy" a "Projekt" jsme se specializovali na organizaci a provádění mimořádných přeprav a máme vedle rozsáhlého vlastního vozového parku také možnost uzavírat v rámci vlastní pojišťovací společnosti kompletní pojištění škod vzniklých během dopravy zboží. Kromě toho zajišťují naši spolupracovníci samozřejmě veškerá potřebná povolení pro přepravu a organizují doprovod při přepravě.

Sypký materiál / sypké materiály
Dopravovaný materiál, který při vykládce nepožaduje žádnou speciální techniku. V rámci skupiny našich podniků používáme pro přepravu sypkých materiálů vozidla s užitečné zatížení 29 tun nebo 57 m2.

Tramvaj
Přeprava tramvají je jedna z našich stěžejních kompetencí. Na základě dlouholeté činnosti pro výrobce tramvají jsme získali jak potřebné zkušenosti pro provádění těchto přeprav, tak i potřebné technické vybavení.

Vykládka
V rámci komplexních logistických projektů ale i v rámci jednotlivých přeprav poskytujeme vhodnou techniku pro vykládku a tuto vykládku zajišťujeme sami naším vlastním personálem.

Velkoobjemové podvalníky.
Speciální vozidla pro přepravu nákladů s nadměrnou délkou. Ložnou plochu návěsů lze zvětšovat až na 20 metrů. Hrana ložného prostoru ve výšce 1 metru je relativně nízká.

Velkoobjemové plachtové návěsy
Speciální vozidla pro přepravu nákladů s šířkou až do 4 metrů. Takovéto zásilky jsou kompletně zakryty plachtou návěsu a tak zcela chráněny před povětrnostními vlivy.

Vozidla s nástavbou pro přepravu sypkých hmot s výpustí
U těchto speciálních vozidel je umístěna výpusť (vykládací zařízení) přímo pod vozidlem. Tato vozidla mají kapacitu sila (nástavba pro přepravu sypkých hmot) až 57 m3 a užitečné zatížení 29 tun.

Větrné elektrárny
Přepravy v rámci odvětví „Větrné elektrárny“ provádíme na základě naší dlouholeté zasilatelské činnosti v tomto tržním segmentu s vysokou odborností.

Zdvihací technika
V rámci celkových projektů provádíme vykládky přepravovaného zboží nejen v přízemních výškách, ale zajistíme i potřebnou zdvihací techniku, pokud se konečné místo určení nachází nad výškou „0“.

Zajištění nákladu
Rádi za Vás převezmeme zajištění náladu. Vedle samotné činnosti spojené s nakládkou nabízíme vždy odpovídající upevňovací materiál, jako například upínací popruhy, protiskluzové rohože atd. Naši řidiči se zúčastní v pravidelných intervalech proškolení v tomto oboru.

Zákaz jízdy pro nákladní přepravu o víkendech
V Německu a také v jiných různých evropských zemích existuje pro nákladní přepravu zákaz jízdy o víkendech. Povolení výjimky pro zásobování staveb s ohroženými termíny plnění nebo jiných míst přijetí udělují kompetentní orgány vydávající povolení. U nás v Německu platí zákaz jízdy pro nákladní přepravu v neděli a o svátcích od 0 - 22 hodin.