PLÁNOVÁNÍ A PRŮZKUM

Důsledné plánování eliminuje nemilá překvapení

Důležitou složkou těžké dopravy na silnici je předepsané plánování a průzkum trasy. Před vmanevrováním do úzkých uliček měst a vesnic nebo mostů jsou objasněna všechna důležitá dopravní opatření. K tomu využíváme moderní CAD programy pro plánování a také odešleme naši technickou posádku trasu prozkoumat osobně.

Výsledky těchto průzkumů trasy nám poskytují určitý přehled o vhodnosti našich plánovaných dopravních cest (včetně omezení tonáže, poloměry zatáček, strukturální překážky, apod.) a umožňují nám navrhnout vhodná opatření k regulaci provozu.

Děláme vše, co je v našich silách, aby Váš projekt proběhl podle plánu.

Zpět