Schliessen
23. listopadu 2022

Společnost Universal Transport podporuje přechod na vnitrozemskou vodní dopravu

Vnitrozemská plavidla jsou ideální pro přepravu velkých objemů a těžkých nákladů, protože vodní systém představuje jasnou výhodu, pokud se jedná o velké rozměry a vysoké hmotnosti nákladu. Nicméně společnost Universal Transport je prvním dopravcem těžkých nákladů, který se touto problematikou intenzivně zabývá. Zatímco politici již léta volají po větším přesunu dopravy na vnitrozemské vodní cesty, trh se zatím staví odmítavě.

„Zejména vzhledem k chátrající silniční infrastruktuře a zdlouhavým schvalovacím procedurám na čistě pozemní trase, vidíme obrovský potenciál vnitrozemské plavby. Kromě toho může vodní doprava bodovat i z hlediska udržitelnosti a pomáhá nám snižovat stopu CO2. Na jeden tunokilometr produkuje plavidlo vnitrozemské plavby jen čtvrtinu emisí skleníkových plynů, které vznikají při přepravě zboží nákladními automobily,“ říká Holger Dechant, generální ředitel společnosti Universal Transport Group.

S cílem propagovat toto téma ve společnosti a přivést na vodní cestu více přeprav, získala společnost Universal Transport v říjnu podporu od Spolkového svazu německých dopravců (BDB). Člen představenstva BDB Roberto Spranzi, který je zároveň členem představenstva DTG – Deutsche Transport-Genossenschaft Binnenschifffahrt eG, vedl školení o přepravě velkých a těžkých nákladů po vnitrozemských vodních cestách.

Kromě týmu z centrály skupiny, který prezentaci sledoval osobně, se jí mohli online zúčastnit i někteří zainteresovaní zaměstnanci z dalších poboček v Německu. Na konkrétních příkladech Spranzi účastníkům ukázal, jak lze na vodní cestě mapovat různé velkoobjemové a těžké nákladní přepravy a jak funguje propojení mezi vnitrozemským plavidlem a nákladním automobilem. Ostatně první a poslední kilometry se stále převážně přepravují po silnici.

Kromě toho společnost Universal Transport vede úzký dialog se Spolkovým ministerstvem dopravy na podporu přepravy velkých a těžkých nákladů po vnitrozemských vodních cestách. Generální ředitel Universal Transport Group Holger Dechant se nedávno sešel na jednání se spolkovým ministrem dopravy Volkerem Wissingem a parlamentním státním tajemníkem Oliverem Luksicem.

<< Zpět k přehledu