Schliessen
16. června 2021

Turecké tramvaje pro Polsko

V polském městě Olštýn bude v městské hromadné dopravě jezdit celkem dvanáct nových tramvají. Nízkopodlažní vozidla s traťovým rozchodem 1435 mm sem poprvé dodává turecký výrobce. Přeprava po evropské ose byla svěřena společnosti Züst & Bachmeier, specialistovi na projektovou logistiku skupiny Universal Transport.

Po vyzvednutí z továrny se tramvaj nejprve vydá na cestu osvědčeným trajektovým spojem z tureckého trajektového přístavu Pendik v provincii Istanbul přes moře do italského přístavu Terst. Zde si odborníci ze společnosti Züst & Bachmeier nadrozměrný náklad převezmou. Se čtyřmi dvoukřídlými a dvěma jednokřídlými dveřmi na každé straně, má kapacitu 210 cestujících, z toho 40 míst k sezení.

Poté se vydá na cestu po evropských silnicích z Terstu přes Itálii, Rakousko a Německo do svého cíle v severovýchodním Polsku. Speciální náklad bude na své cestě doprovázen policií a doprovodnými vozidly. Přeprava z přístavu v Terstu do cílového bodu v Polsku trvá celkem šest dní. Prostřednictvím online systému heavyNet společnosti Universal Transport má náš zákazník kdykoli přístup ke všem aktuálním dokladům a potvrzením o dodání. Kromě toho může také sledovat polohu vozidla v reálném čase.

Podrobná příprava takové mezinárodní přepravy vyžaduje přípravu několik týdnů, aby nedocházelo ke zpoždění při realizaci. Kromě plánování a registrace u všech příslušných úřadů v jednotlivých zemích je také nutné zajistit nezbytné dokumenty, jako jsou povolení k přístupu nebo celní záruky, a získat potřebná povolení pro nadrozměrnou přepravu. Tým Züst & Bachmeier se stará také o koordinaci s přístavními úředníky a o celní odbavení.

„Skupina Universal Transport a její dceřiné společnosti mají odborné znalosti potřebné pro plánování, organizaci a realizaci mezinárodních přeprav velkých a těžkých nákladů. Vnímáme se zde jako jakési kompetenční centrum poskytující vysoce odborné služby a vyvíjející nejlepší řešení pro naše zákazníky napříč celou skupinou,“ říká Ergin Büyükbayram, který zastupuje skupinu Universal Transport v Turecku jako regionální manažer, a dodává: „Mezi zákazníky na Blízkém východě je vysoká poptávka zejména po tak sofistikovaných nástrojích, jako je náš HeavyNet.“

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky